Νέα – Ανακοινώσεις

«Απολογισμός Υποστήριξης σχολείων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας Γυμνασίων(2018-2019)», από τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων», με MIS:5000935.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου