Νέα – Ανακοινώσεις

Απολογισμός πεπραγμένων 2012 Δημοτικής Αρχής Θηβαίων

Τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2012 πραγματοποίησε, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία και δημοτών.

Ο φετινός απολογισμός πεπραγμένων, όπως επεσήμανε ο κ. Δήμαρχος, συντάχθηκε όχι μόνο γιατί προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία αλλά και γιατί η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η διαφάνεια, ο δημόσιος διάλογος και η λογοδοσία είναι θεμελιώδεις έννοιες της Δημοκρατίας.

Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάστηκε αναλυτικά ο απολογισμός πεπραγμένων 2012 ανά Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του (ΔΟΘ-ΔΗΚΕΘ), της ΔΕΠΟΔΑΘ και της ΔΕΥΑΘ, ενώ παράλληλα συγκεντρωτικά παρουσιάστηκαν τα ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ και στον ΘΗΣΕΑ, τα υλοποιούμενα έργα από ΣΑΤΑ, οι προτάσεις έργων που έχουν υποβληθεί για συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και Πράσινο Ταμείο και έργα με ΣΔΙΤ.

Ο κ. Δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφέρει τα σημαντικά προβλήματα και τις δυσχέρειες που αντιμετώπισε ο Δήμος, τόσο για τη λειτουργία του όσο και για την υλοποίηση του προγράμματος τεχνικών έργων. Συγκεκριμένα :

• Εφαρμόστηκε η διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» (δηλαδή η συνένωση των πρώην τεσσάρων Δήμων) χωρίς να ληφθούν υπόψη η έκταση, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της κάθε περιοχής.
• Περιήλθαν νέες αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης .
• Δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά σε νευραλγικές υπηρεσίες και δεν υλοποιήθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης, του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του διευρυμένου πλέον Δήμου.
• Μειώθηκαν κατά 50 % οι κρατικές ενισχύσεις (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ) που λαμβάνει ο Δήμος.
• Αυξήθηκαν οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εργαζομένων του Δήμου ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι μισθοί τους.
• Αυξήθηκαν οι πιέσεις των πιστωτών του Δήμου –λόγ…