Νέα – Ανακοινώσεις

Απολογισμός Έργου Δήμου Θηβαίων 2010

Κυρίες και κύριοι

Στην τελευταία προεκλογική μου ομιλία, πριν τις δημοτικές εκλογές του 2006, είχα υποσχεθεί ότι στο τέλος της τετραετούς θητείας μου, θα κληθώ όχι να απολογηθώ για τα μη πεπραγμένα, αλλά να απολογίσω το έργο μας ως Δημοτική Αρχή.

Αυτή η στιγμή, θεσμικά, έφτασε. Σήμερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είμαστε έτοιμοι να απολογίσουμε το έργο μιας πλούσιας, αποδοτικής και αποτελεσματικής τετραετίας.

Η Δημοτική Αρχή που ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης του Δήμου Θηβαίων τον Ιανουάριο του 2007, είχε την υποχρέωση της ουσιαστικής αναδιοργάνωσης του Δήμου, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για δύο λόγους.

Ο πρώτος λόγος ήταν οι δεσμευτικές ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του νόμου 3483/2006, που τέθηκε σε ισχύ την 1-1-2007.

Ο δεύτερος λόγος ήταν η προοπτική του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, γνωστού ως ΕΣΠΑ, που προέβλεπε ότι δυνατότητα να διαχειριστούν προγράμματα στην περίοδο 2007-2013, θα είχαν οι Δήμοι που θα είχαν πιστοποιήσει τις υπηρεσίες τους, σε τρεις τομείς: στον τομέα της Διοίκησης και των Οικονομικών, στον τομέα των των Τεχνικών Υπηρεσιών, και στον τομέα του Προγραμματισμού.
Ετσι, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, ξεκινήσαμε τη διαδικασία αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Διαβάστε εδώ όλο τον απολογισμό