Νέα – Ανακοινώσεις

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Θήβας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανακοινώνει ότι, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην υδροδότηση της περιοχής αρμοδιότητάς μας (Δημοτική Ενότητα Θήβας) και οφειλόταν στις βροχοπτώσεις στη λίμνη του Μόρνου, με αποτέλεσμα την αυξημένη θολότητα στο νερό του καναλιού υδροληψίας.

Με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, σας ενημερώνουμε ότι το νερό που διατίθεται στο δίκτυο ύδρευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο και για τις λοιπές οικιακές χρήσεις κανονικά.

Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού είναι διαρκής με όλες τις ενδεδειγμένες αναλύσεις που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ευχαριστεί όλους τους καταναλωτές για την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του προβλήματος.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΕΥΑ Θήβας

Αλέκος Στάικος