Νέα – Ανακοινώσεις

Αποδοχή κληρονομιάς Κων/νου Ανυφαντή στον Ελεώνα

Δήμος Θηβαίων: Αποδοχή κληρονομιάς Κων/νου Ανυφαντή στον Ελεώνα

Με την υπ’ αριθ. 18/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων (ΑΔΑ:78ΣΖΩΡΜ-ΙΒΡ) έγινε η αποδοχή κληρονομιάς του Κων/νου Ανυφαντή, που αφορά οικόπεδο επιφάνειας 837,40 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων. Ο διαθέτης αφήνει το ακίνητο στο Δήμο με τον όρο να κατασκευασθεί σε αυτό παιδική χαρά, που θα φέρει το όνομα του διαθέτη και της συζύγου του.
Στη συνέχεια ακολούθησε η υπογραφή της υπ’αρ. 47867/18-12-2017 πράξης αποδοχής κληρονομιάς, της συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγελίας Καραμαγκιώλη.
Το συμβόλαιο αυτό θα μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου στη μερίδα του Δήμου.
Ο Δήμος Θηβαίων στο εν λόγω οικόπεδο, έχει ήδη υποβάλλει πρόταση ένταξης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για κατασκευή παιδικής χαράς, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη.