Νέα – Ανακοινώσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών λόγω κινδύνου εκδηλωση Πυρκαγιάς

Με την υπ’ αριθ. 198/11-7-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Π.Ε. Βοιωτίας και λαμβανομένου υπόψη τον από 11/7/2016 Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για την Τρίτη 12/7/2016, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση και η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών από την 12η βραδινή της 11ης Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, έως και την 12η βραδινή της 12ης Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, στις ακόλουθες περιοχές του Δήμου Θηβαίων: