Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας στα δασικά οικοσυστήματα

Κατόπιν ενημέρωσης για Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) ελήφθη το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές NATURA ,σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζεται από τις διατάξεις για την αντιπυρική περίοδο 2024 στην Π.Ε Βοιωτίας, αρμοδιότητας των δασαρχείων από την 12η βραδινή της 10/06/2024 έως την 12η βραδινή της 12/06/2024.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τους
μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του
οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε
τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση  αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024