Νέα – Ανακοινώσεις

Απάντηση Δημάρχου Θηβαίων σε δημοσίευμα της “Σκυτάλης”

Ύστερα από το δημοσίευμα της 25-5-2010 στην εφημερίδα σας σχετικά με την συμμετοχή του Συλλόγου Σαρακατσαναίων σε πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ του 2004 (προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη) για την προστασία των λιμνών ΥΛΙΚΗΣ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ γνωρίζουμε το σύννομο της συμμετοχής του και επί πλέον τ’ ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος που είχε περιγραφεί από την προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΠΠ-Δ.Θ. και την Δημοτική Αρχή και είχαν δεσμευθεί για την υλοποίησή του με την λήψη προκαταβολής 10.000€ ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Θηβαίων (Δ.Ε.Π.Π. – Δ.Θ.), με συνεργαζόμενους φορείς το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Επ. Θήβας και τον εξωτερικό συνεργάτη της Δημοτικής Επιχείρησης.
Ο Σύλλογος στα πλαίσια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα και των υποχρεώσεων του απέναντι στη ΔΕΠΠ έθεσε στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κείμενα-έγχρωμες διαφάνειες χλωρίδας-πανίδας, υφισταμένων στον υγρότοπο τεχνικών έργων, πίνακες κ.τ.λ.) και σε συνεργασία μαζί της και με τον εξωτερικό συνεργάτη έγιναν τα παρακάτω:

1.Συντάχθηκε η σχετική μελέτη 135 σελίδων, με περιεχόμενα:
Α ΜΕΡΟΣ: Ιστορικό-Υφιστάμενη Κατάσταση- 10 Παραρτήματα Στοιχείων
Β ΜΕΡΟΣ: Προβλήματα –Προτάσεις Επίλυσης τους

2. Καταρτίσθηκε η προβλεπόμενη ιστοσελίδα 9 σελίδων:
http://deppdt.freepage.gr, με αναφορά στη χλωρίδα (υδρόβια, παρόχθια, υπερόχθια), την πανίδα (ορνιθοπανίδα, υχθυοπανίδα, λοιπή πανίδα), στα προβλήματα του υγρότοπου κ.τ.λ.
3.Τυπώθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο τρίπτυχο διπλής όψεως με τίτλο” Γνωρίζοντας τις λίμνες μας Υλίκη και Παραλίμνη”.
4.Οργανώθηκε από τη Δ.Ε.Π.Π. – Δ.Θ. ημερίδα στο συνεδριακό κέντρο της πόλης, όπου έγινε η αναλυτική παρουσίαση της μελέτης.
5.Πραγματοποιήθηκε σχολική εκπαιδευτική εκδρομή στον υγρότο9πο, που οργανώθηκε από τη Δ.Ε.Π….