Νέα – Ανακοινώσεις

Αντικαταστάσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών σε ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεις του Δήμου

ΔΕΥΑΘ
Ορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ), ως κατωτέρω :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Στάϊκος Αλέκος, αιρετός (Πρόεδρος)
2. Γιαννίκας Δημήτριος, αιρετός (Αντιπρόεδρος)
3.Τσίτρας Χαράλαμπος,αιρετός

4. Πέτρου Δημήτριος, δημότης

5. Βόλης Κων/νος, δημότης

6. Κίτσου Κων/να, δημότης

7. Τζουμανέκα Αφροδίτη, δημότης

8. Βάθης Δημήτριος.Εκπρ.Εργ.Κέντρου

9. Γρυπάρης Ευάγγελος. Εκπρ.Σωμ.Εργ.ΔΕΥΑΘ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στρατέλος Νικόλαος,Φίλος Γεώργιος,Σδόνας Γεώργιος, Βενιζέλος ΠαναγιώτηςΠηλίτσης ΓεώργιοςΤζούμαρη ΕλένηΤζιώτη ΓεωργίαΑικατερίνης Γεώργιος,Πελώνης Γεώργιος

KΑΠΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται τη δήλωση παραίτησης του κ. Θεόκριτου Σβίγγου προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ και ορίζει ως νέο Πρόεδρο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΑΠΗ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ κ. Στρατέλο Νικόλαο, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θεόκριτου Σβίγγου.

ΔΗΚΕΘ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται τις δηλώσεις παραιτήσεων του κ. Ελ.Μαμμή προέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του κ. Νικολάου Σπυρίδων Αντιπροέδρου της Επιχείρησης και ορίζει ως νέο Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελ.Μαμμή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πέτραινα Ηλία και ως νέο Αντιπρόεδρο της Επιχείρησης προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Σπυρίδωνα τον κ. Ζερικιώτη Παναγιώτη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ορίζει ως νέο Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας το Δήμαρχο Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδωνα με αναπληρωτή του το δημοτικό Σύμβουλο κ. Δρένιο Σωτήριο.
Από τις παραγωγικές τάξεις, ορίζει το Εργατικό Κέντρο Επαρχίας Θηβών και την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Θήβας, εκπρόσωποι των οποίων θα συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.