Νέα – Ανακοινώσεις

Ανοιχτή συνάντηση για το “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης”

Ο Δήμος Θηβαίων καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης σε συνάντηση την Δευτέρα 06-09-2010, ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων, προκειμένου να συζητηθεί η κατάρτιση προσχεδίου «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης» για την πόλη της Θήβας, στα πλαίσια της με ΑΠ 5837/23-8-2010 σχετικής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας και της δημιουργίας Εταιρικού Σχήματος για τη κατάρτιση και εφαρμογή του ΟΣΑΑ.
Ο Δήμος Θηβαίων έχει την ευθύνη (σε συνεργασία με τους τοπικούς αναπτυξιακούς εταίρους) για την κατάρτιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τα περιεχόμενα της πρόσκλησης και τις οδηγίες της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας. Επίσης θα είναι ο συντονιστής στο πλαίσιο του εταιρικού σχήματος και θα ευθύνεται για την καλή εφαρμογή και οικονομική διαχείριση του Σχεδίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης