Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Υπηρεσίες

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ- ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/12/2022 και ώρα 10.00 π.μ.
Ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 20/1/2023 και η ώρα λήξης 15.00 μ.μ.

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στην ιστοσελίδα του TED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Οδός Επαμεινώνδα 09-12-2022_signed