Τα Νέα του Δήμου

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων (Open Mall)

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων (Open Mall)

Ποιος είναι ο στόχος της Δράσης;

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που:
α) θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική της περιοχής παρέμβασης και
β) θα οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Διαβάστε τα ακόλουθα αρχεία κάνοντας κλικ στο καθένα ξεχωριστά:

Open Mall

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΚΕ ΘΗΒΑΣ