Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Αναλυτικό πρόγραμμα καθημερινών δρομολογίων για τις παραλίες του Κορινθιακού και ενδιάμεσων στάσεων στα χωριά

ΓΡΑΜΜΗ 1:Δ.Ε.ΒΑΓΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΘΗΒΑ- ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΥΚΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΘΗΒΑ 8:30 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΛΥΚΗ 12:30
ΣΤΑΣΗ 1: ΒΑΓΙΑ 8:40 ΣΤΑΣΗ 1: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12:40
ΣΤΑΣΗ 2: ΕΛΛΟΠΙΑ 9:00 ΣΤΑΣΗ 2: ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 12:55
ΣΤΑΣΗ 3: ΞΗΡΟΝΟΜΗ 9:10 ΣΤΑΣΗ 3: ΞΗΡΟΝΟΜΗ 13:05
ΣΤΑΣΗ 4: ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 9:20 ΣΤΑΣΗ 4: ΕΛΛΟΠΙΑ 13:10
ΣΤΑΣΗ 5: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9:35 ΣΤΑΣΗ 5: ΒΑΓΙΑ 13:30
ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ ΑΛΥΚΗ 9:50 ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ: ΘΗΒΑ 13:50

ΓΡΑΜΜΗΣ 2: (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΘΗΒΑ-ΕΛΛΟΠΙΑ-ΞΗΡΟΝΟΜΗ-ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΘΗΒΑ 8:30 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΣΑΡΑΝΤΙ 12:30
ΣΤΑΣΗ 1: ΕΛΛΟΠΙΑ 9:00 ΣΤΑΣΗ 1: ΠΡΟΔΡΟΜΜΟΣ 12:45
ΣΤΑΣΗ 2: ΞΗΡΟΝΟΜΗ 9:05 ΣΤΑΣΗ 2: ΘΙΣΒΗ 12:50
ΣΤΑΣΗ 3: ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 9:15 ΣΤΑΣΗ 3: ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ 12:55
ΣΤΑΣΗ 4: ΘΙΣΒΗ 9:20 ΣΤΑΣΗ 4: ΞΗΡΟΝΟΜΗ 13:05
ΣΤΑΣΗ 5: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 9:25 ΣΤΑΣΗ 5: ΕΛΛΟΠΙΑ 13:10
ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙ 9:40 ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ ΘΗΒΑ 13:40

 

Η μεταφορά των λουόμενων θα εκτελείται με δύο λεωφορειακές γραμμές και θα ακολουθείται ο εξής προγραμματισμός:
ΓΡΑΜΜΗ 1: (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΘΗΒΑ-ΛΙΒΑΔΟΣΤΡΑ και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΘΗΒΑ 8:30 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΙΒΑΔΟΣΤΡΑ 12:30
ΣΤΑΣΗ 1: ΛΟΥΤΟΥΦΙ 8:40 ΣΤΑΣΗ 1: ΛΕΥΚΤΡΑ 12:55
ΣΤΑΣΗ 2: ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 8:45 ΣΤΑΣΗ 2: ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 13:00
ΣΤΑΣΗ 3: ΛΕΥΚΤΡΑ 8:50 ΣΤΑΣΗ 3: ΛΟΥΤΟΥΦΙ 13:05
ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΟΣΤΡΑ 9:10 ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ ΘΗΒΑ 13:15

 

ΓΡΑΜΜΗ 2: (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΘΗΒΑ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΘΗΒΑ 8:30 ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ 12:30
ΣΤΑΣΗ 1: ΛΟΥΤΟΥΦΙ 8:40 ΣΤΑΣΗ 1: ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ 12:45
ΣΤΑΣΗ 2: ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 8:45 ΣΤΑΣΗ 2: ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 13:00
ΣΤΑΣΗ 3: ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ 8:55 ΣΤΑΣΗ 3: ΛΟΥΤΟΥΦΙ 13:05
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ 9:10 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΘΗΒΑ 13:15

 

ΓΡΑΜΜΗ 3: (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΠΛΑΤΑΙΕΣ-ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΑΣΗ 1: ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΣΤΑΣΗ 1: ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ
ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΡΜ/ΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ