Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακύκλωση Λαμπτήρων στον Δήμο Θηβαίων

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Θηβαίων, ο Δήμος σε συνεργασία με την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε νόμιμα εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 317Β/20/2/2009) συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, ανέλαβε την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής λαμπτήρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Οι κάδοι θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία:

1. Νοσοκομείο (1 κάδος)
2. ΚΑΠΗ (1)
3. Δημαρχείο (1)
4. Συνεδριακό Κέντρο (1)
5. ΔΗΚΕΘ (1)
6. Συνεργεία Δήμου Οπλαρχηγού Βόγκλη (1)
7. Παιδικοί Σταθμοί (1)
8. Δημοτικά Διαμερίσματα (5 Κάδοι)
9. ΔΕΥΑΘ (1)
10. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διοικητήριο (2)
11. Σχολεία (8 κάδοι στα Δημοτικά, 4 στα Γυμνάσια)
12. Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου (1)
13. ΔΕΗ (1)
14. Πολιτιστικοί Σύλλογοι Λάιος, Λύκειο Ελληνίδων, Σαρακατσαναίοι (3)

Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Θηβαίων ζητά την συνεργασία και κυρίως την συμμετοχή όλων των πολιτών στο πρόγραμμα. Για την έγκαιρη ενημέρωση του συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται η μεταφορά των λαμπτήρων που έχουν συλλεχθεί, παρακαλούμε να ενημερώνετε το Γραφείο περιβάλλοντος του Δήμου Θηβαίων πριν γεμίσουν οι κάδοι στα τηλέφωνα: 2262 3 50661 και 2262 0 27565