Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των προσληφθέντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Θ. ειδικοτήτων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Μαγείρου.