Προσλήψεις προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη (1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για το Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Θηβαίων

Δείτε εδώ την ανακοίνωση