Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: “Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της”

Δείτε εδώ τη ΣΟΧ 3/2017 του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Θέσεις εποχικού προσωπικού για περιοχής Θήβας:

1901

ΤΟΣΚΕΔΠ ΘΗΒΑ – ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΡΙΡΟΛΓΟΥ
ΘΗΒΑ
(ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
31-12-2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση εξασφάλισης χρηματοδότησης
2

1908

ΤΟΣΚΕΔΠ ΘΗΒΑ – ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΡΙΡΟΛΓΟΥ
ΘΗΒΑ
(ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
31-12-2017 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση εξασφάλισης χρηματοδότησης
2