Προσλήψεις προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ (1) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας (1) Πολιτικού Μηχανικού και (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16/11/2021 έως 25/11/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΟΧ 2-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ