Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ενός ατόμου ΔΕ Ξυλουργών. 

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης 1-10/8/2023. 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΟΧ 1,2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (16)