Προσλήψεις προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 9 Αυγούστου έως και Παρασκευή 13 Αυγούστου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ