Προσλήψεις προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΥΟ(2) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΟΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 12 Απριλίου έως και την Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου.

(τηλ. επικοινωνίας: 2262023970).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10-6-2021 ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-Υ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 1 ΠΕ -ΤΕ