Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ειδικούς καταλόγους πολιτών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018- Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” ) οι ειδικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και για τις Περιφερειακές Εκλογές.

Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε τους κατοίκους εκλογείς του Δήμου μας που είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ε.Ε. ότι- κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο εν λόγω άρθρο-μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις Περιφερειακές Εκλογές.

Για πληροφορίες οι ανωτέρω μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3) ή στα τηλέφωνα 2262350668 και 2262350657.