Τα Νέα του Δήμου

Ανακοίνωση προς τους συγγενείς των ενταφιασμένων στο Νεκροταφείο «Ανάληψη» (Μοσχοπόδι)

δήμος θηβαίων -εμβολιασμός

Ο Δήμος Θηβαίων γνωστοποιεί στους συγγενείς των ενταφιασμένων σε τάφους «τριετούς ταφής» ότι η Υπηρεσία Νεκροταφείων θα προβεί σε εκταφή όλων των νεκρών ενταφιασμένων μέχρι το έτος 2013 και των οποίων οι συγγενείς τους δεν έχουν ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα αυτοβούλως για την εκταφή.

Παρακαλούνται οι συγγενείς να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία Νεκροταφείων στο τηλέφωνο 6944100544 (αρμόδιος υπάλληλος Βασίλης Δεληκωνσταντής) για τα σχετικά με την εκταφή και τη διάθεση οστεοφυλακίων για την τοποθέτηση των οστών .

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου ισχύουν τα ακόλουθα:

«Μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη λήξη της τριετίας, εάν οι συγγενείς δεν έρθουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία για την ανακομιδή των οστών ή την παράταση της ταφής, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην ανακομιδή των οστών χωρίς την παρουσία των οικείων»