Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων πλησίον δασικών εκτάσεων στα πλαίσια της πυροπροστασίας

Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 01-05-2016, οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων πλησίον δασικών εκτάσεων(Μοσχοποδίου , Κιθαιρώνα κλπ), θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό-αποψίλωση της βλάστησης και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας προς την πλευρά του δάσους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αρ.9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1459/Β/30-11-2000), όπως …