Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση εν όψει Παγκόσμιας Ημέρας Νερού

Στις 22 Μαρτίου 1992 στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Σκοπός να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης του πολύτιμου αυτού αγαθού, να κατανοήσουμε ότι είναι επιτακτική η βιώσιμη διαχείρισή του ώστε να διασφαλιστεί για τις επόμενες γενιές.

Η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση των υδάτινων πόρων από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, απειλούν την ποσότητα και την ποιότητα του νερού, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για λελογισμένη χρήση και για λήψη μέτρων προς αποφυγή μόλυνσης των υδάτινων πόρων.

Τη σημερινή ημέρα επισκιάζει ο νόμος για τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Το διακύβευμα είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Σύνθημα της σημερινής ημέρας θα πρέπει να είναι ʺΤο νερό είναι δημόσιο αγαθόʺ.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να παραμείνουν οι μόνοι πάροχοι του πολύτιμου αγαθού που λέγεται νερό. Ο έλεγχος της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει ν’ ανήκει στην Πολιτεία και στα Αρμόδια Υπουργεία και μόνο. Το νερό ως δημόσιο αγαθό δεν μπορεί να καταστεί προϊόν ανταγωνισμού. Η σημασία του ως δημόσιου αγαθού έχει αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν ανάγκη επιτέλους επίλυσης των καίριων προβλημάτων τους για να μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες του πολίτη, εξασφαλίζοντας επάρκεια και ποιότητα νερού. Η πολιτεία οφείλει να τις οπλίσει με προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει λύσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ώστε η ωφέλεια να μετακυληθεί στους πολίτες.

Χαιρετίζοντας τη σημερινή ημέρα καθίσταται σαφές ότι το νερό είναι και θα πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό, η διαχείρισή του θα πρέπει να παραμείνει στην Αυτοδιοίκηση και στις Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να διασφαλίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

Το νερό είναι πηγή ζωής, δεν είναι εμπόρευμα.

Για το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ
Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Βόλης