Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών σχετικά με τις τροχονομικές παραβάσεις και τα τροχαία ατυχήματα- Τήρηση κανόνων οδικής συμπεριφοράς προς αποφυγή ατυχημάτων

Με αφορμή τον επίσημο πίνακα επικινδύνων παραβάσεων που βεβαιώθηκαν τον μήνα Ιούνιο 2018 από Αστυνομικά Τμήματα υπαγόμενα στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θηβών και το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας, κατά τον οποίο βεβαιώθηκαν συνολικά 509 παραβάσεις εκ των οποίων:

α) 412 για υπερβολική ταχύτητα, β) 9 .τα οδήγηση χωρίς κράνος, γ) 60 για στέρηση άδειας οδήγησης, γ) 22 για έλλειψη ή μη χρήση ζώνης, δ) 2 για χρήση κινητού, ε) 4 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, αλλά και τον συγκεντρωτικό πίνακα α΄ εξαμήνου έτους 2018 κατά τον οποίο βεβαιώθηκαν συνολικό 2.626 παραβάσεις εκ των οποίων: α) 2.278 για υπερβολική ταχύτητα, β) 1 για αντικανονικό προσπέρασμα, γ) 9 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, δ) 1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ε) 3 για παραβίαση προτεραιότητας, στ) 94 για οδήγηση χωρίς κράνος, ζ) 285 για στέρηση άδειας οδήγησης, η) 116 για έλλειψη ή μη χρήση ζώνης, θ) 16 για χρήση κινητού και ι) 24 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εφίστούμε την προσοχή των οδηγών και λοιπών χρηστών των οδών, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, οπότε σημειώνεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση λόγω του θέρους και της εξόδου των εκδρομέων, στην αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε., 1 ατύχημα στα 4 αποδίδεται στην κατανάλωση οινοπνεύματος, ενώ πάνω από 10.000 άτομα στην Ε.Ε. πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία δυστυχήματα που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ 1 στα 5 θανατηφόρα δυστυχήματα οφείλονται στην ταχύτητα. Τα τροχαία δε δυστυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά από 1 έως 14 ετών, με τους περισσότερους τραυματισμούς να προκαλούνται στο κεφάλι, στον αυχένα λόγω της πίεσης που μπορεί να επιφέρουν ακόμα και το θάνατο ή βαριά αναπηρία.

Οι θλιβερές ως άνω διαπιστώσεις είναι δυνατόν να μειωθούν σημαντικό με την κατάλληλη κυκλοφοριακή παιδεία και τήρηση απλών κανόνων οδικής συμπεριφοράς όπως: