Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Ανακοίνωση ΔΟΘ για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», που αποτελεί επίσημη καταγραφή των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων .

Βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4726/2020 προβλέπεται ρητά ότι :

«Αθλητικό Σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 ( Α΄148 )» δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι οι Αθλητικοί Σύλλογοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ένταξής τους σε αυτό.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 3 παρ.4 του Ν.4726 / 2020 για αποχώρησή τους από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Θ.

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Μπορείτε να δείτε το δελτίο Τύπου εδώ