Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ανακοίνωση κλήρωσης – Δήμος Θηβαίων – Ενεργειακή αναβάθμιση_signed