Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ανακοίνωση κλήρωσης – Δήμος Θηβαίων – Κτίρια διοίκησης_signed