Έργα - Μελέτες, Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΩΣΤΙΩΝ, ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ»

Ανακοίνωση κλήρωσης – Δήμος Θηβαίων – Παιδικές χαρές_signed