Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για
α.) το έργο με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Θίσβης 2019»
β.) το έργο με τίτλο «Συντήρηση βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο Αγ. Νικόλαο Θήβας»
γ.) το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου αγροτικής οδοποιίας αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δήμου
Θηβαίων»
δ.) τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη ωρίμανσης της πράξης «Βελτίωση κτιρίου Παλαιού Νοσοκομείου για
δημιουργία κέντρου τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομία της Θήβας»»

 

Περισσότερα εδώ