Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος»»

Ανακοίνωση κλήρωσης – Δήμος Θηβαίων -Κλειστό γυμναστήριο_signed