Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Έργα - Μελέτες

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΕΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για
το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ανακοίνωση κλήρωση Μημεδ – Δήμος Θηβαίων_signed