Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΘ για ύδρευση Δ.Δ Νεοχωρακίου και Ελεώνα

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ και Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικόλαος Σβίγγος ανέθεσε σε τεχνικό σύμβουλο την διερεύνηση τεχνικής λύσης για την οριστική υδροδότηση των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νεοχωρακίου και Ελεώνα.
Πρόθεση μας, είναι να προσφέρουμε άμεσα στα ανωτέρω διαμερίσματα νερό ελεγχόμενο και ποιοτικά άριστο από το διυλιστήριο μας.
Έως ότου υλοποιηθεί η ανωτέρω διερεύνηση και γίνει το έργο, απαιτείται χρονικό διάστημα πιθανώς κάποιων μηνών.
Για τον λόγο αυτό αναμένεται πρόταση για την άμεση απορρύπανση του νερού με το οποίο υδροδοτούνται τα ανωτέρω Δημοτικά μας Διαμερίσματα.
Η λύση αυτή θεωρείται προσωρινή έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε για τους πολίτες νερό απαλλαγμένο από εξασθενές χρώμιο ή άλλους ρύπους.
Η δε μόνιμη λύση είναι ο σχεδιασμός ΑΜΕΣΑ και υλοποίηση, για υδροδότηση από τον Μόρνο και το διυλιστήριο μας.
Για τη ΔΕΥΑΘ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Σβίγγος
Δήμαρχος Θηβαίων