Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Δήμου Θηβαίων για τις καλλιέργειες σιτηρών

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι εντός των οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όριά τους υπάρχουν οικοπεδικοί χώροι με καλλιέργειες κυρίως σιτηρών, θα πρέπει οι κάτοχοι τέτοιων χώρων, μετά το θερισμό τους, να προβούν άμεσα σε συλλογή των υπολειμμάτων των καλλιεργειών και όργωμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ( εφαρμόζοντας το άρθρο 94, παρ.1, του Ν.3852/2010).