Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το Μέτρο «Βιολογική Κτηνοτροφία».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποιήθηκε η αριθμ. 972/24484/1-3-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών στη δράση 1.2. «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Π.Α.Α. 20…