Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους πωλητές της λαϊκής αγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι οι ώρες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς του Δήμου μας είναι 07:00 έως και 13:00 και ώρα αποχώρησης έως 14:00.

Το ωράριο θα εφαρμοστεί ΑΥΣΤΗΡΑ. Στους παραβάτες του ωραρίου θα επιβληθούν πρόστιμα καταρχήν και σε περίπτωση επανάληψης αποβολής από την Λαϊκή αγορά.

Όσοι από τους πωλητές και εμπόρους της Λαϊκής αγοράς δεν διατηρούν το χώρο που τους αντιστοιχεί καθαρό και δεν τοποθετούν τα κάθε είδους απορρίμματα στους κάδους που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, ο Δήμος θα καθαρίζει τους χώρους και θα καταλογίζει τα έξοδα στους υπεύθυνους με την επιβολή προστίμου.

Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος θα ανακαλεί την άδεια για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.

Επιπλέον μέτρα από πλευράς του Δήμου θα λαμβάνονται και σε όσους δεν μαζεύουν τα τρίποδα και τους πάγκους τους.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Χατζησταμάτης