Προσλήψεις προσωπικού

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη Στελέχωση της Δομής : Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο ΘηβαίωνΑνακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη Στελέχωση της Δομής : Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Θηβαίων

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Κατεβάστε εδώ την αίτηση και εδώ την υπεύθυνη δήλωση