Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την αποψίλωση-καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ΔΥΣΤΥΧΩΣ ότι πολλοί ιδιοκτήτες-δημότες μας δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις του Δήμου στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου και δεν προχώρησαν στις υποχρεωτικές αποψιλώσεις των οικοπέδων τους και λοιπών ακάλυπτων χώρων , παρόλο που εστάλησαν και σχετικές επιστολές στους ιδιοκτήτες.

Ο Δήμος με βάση τη σχετική Νομοθεσία ( υπ. αρ. 4/12 Πυροσβεστική Διάταξη και Ν. 3852/10 άρθρο 94, παρ.2 «Καλλικράτης» ) θα προχωρήσει στη διαδικασία που προβλέπεται, δηλαδή αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων αυτών με την επιβολή του αντίστοιχου προστίμου και υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Λόγω έλλειψης εργατικού προσωπικού ο καθαρισμός θα ξεκινήσει από τα άκρως επικίνδυνα οικόπεδα (γειτνίαση με κατοικίες) και θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.