Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για μη δηλωθέντα κτήματα Κωπαϊδας

Αγαπητοί Αγρότες

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας μετά την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δομών και των υποδομών της Κωπαΐδας, στην κατεύθυνση της προσφοράς σύγχρονων υπηρεσιών άρδευσης των αγροκτημάτων του Κωπαιδικού πεδίου. Είναι πλέον γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει σχεδιάσει και γίνονται για πρώτη φορά και μετά από πάρα πολλά χρόνια σημαντικά έργα τόσο σε υφιστάμενες δομές για την διευκόλυνση της άρδευσης και την αντιπλημμυρική προστασία (οδοποιία, καθαρισμός αρδευτικών διωρύγων και αυλάκων, Μέλανα Ποταμού, ηλεκτρονικά συστήματα φύλαξης των αντλιοστασίων κ.λ.π) όσο και στην διεκδίκηση ειδικής χρηματοδότησης για τα σύγχρονα έργα που απαιτούνται, για την δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος άρδευσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κωπαΐδα. Ήδη έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα στην Κωπαίδα, επαναλαμβάνω, μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό το θέμα της εξόφλησης των τελών άρδευσης που θα μας δώσουν την ευχέρεια περαιτέρω έργων και παρεμβάσεων. Ανάμεσα στα άλλα, καταβάλλεται από τις υπηρεσίες μας μεγάλη προσπάθεια ορθής καταγραφής των υπόχρεων καλλιεργητών για την επιβολή και είσπραξη των αναλογούντων αρδευτικών τελών σε αυτούς που πραγματικά τα οφείλουν.

…Περισσότερα