Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Ανακοίνωση για μεταφορά της λαϊκής αγοράς Σαββάτου στη Θήβα

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι από το Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021, η λαϊκή αγορά της Θήβας, που διεξαγόταν στην οδό Περγάμου, μεταφέρεται στο πάρκο του Αγίου Ιωάννη, πίσω από την Οπλαρχηγού Βόγκλη.

Εφεξής, η λαϊκή αγορά Σαββάτου θα διεξάγεται στο συγκεκριμένο χώρο.