Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί με μίσθωση δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιθυμούν να τους παραχωρηθεί με μίσθωση δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής τους, θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31-3-2018 σχετική αίτηση στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου (οδός Κύπρου αρ. 3 , Θήβα, τηλ. 2262350623,624) προκειμένου να ελεγχθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες εάν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω παραχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β’/12-05-2017) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Στην αίτηση αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αιτούντος, η διάρκεια της μίσθωσης που επιθυμεί και η θέση , η ιδιότητα και το εμβαδόν του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
1) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
2) Ταμειακή α…