Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για επιχειρήσεις που λειτουργούν παιδότοπους

Ο Δήμος Θηβαίων καλεί όσες επιχειρήσεις λειτουργούν παιδότοπους ως κύρια ή πρόσθετη δραστηριότητα να προσέλθουν άμεσα να καταθέσουν σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262350667