Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας

Εργασίες πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημ. Στ. Θήβας” , έργο που συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 34.170,02 € (με ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν:

  • Ανακατασκευή του λεβητοστασίου και τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλιών

  • Αντιστήριξη τοίχου στη νότια πλευρά του δημοτικού σταδίου Θηβών 46 μ.

  • Επισκευή ελαστικού τάπητα (ταρτάν)