Νέα – Ανακοινώσεις

Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 17 /07/2013
Αριθμ. Πρωτ. :

Π Ρ Ο Σ : Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θηβαίων

ΘΕΜΑ: Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2013.

Σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα επερωτήσεις για δημοτικό έλεγχο, λόγω των κινητοποιήσεων των Δήμων κατά του Πολυνομοσχεδίου και του κλεισίματος των δημοτικών υπηρεσιών που αποφάσισε η ΚΕΔΕ, αναβάλλεται.
Η νεότερη ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα σας γνωστοποιηθεί έγκαιρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ