Νέα – Ανακοινώσεις

Αναβολή προγραμματισθείσας συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου και ορισμός νέας ημερομηνίας σύγκλησης

Μετά από σχετική πρόσκληση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνας Μπιρμπίλη, καθορίστηκε έκτακτη συνάντηση του Δημάρχου Θηβαίων κ. Σπυρίδωνα Νικολάου με την κ. Υπουργό για μείζονα θέματα που αφορούν το Δήμο Θηβαίων, στο Γραφείο της στην Αθήνα στις 16-3-2011 και ώρα 7:30μ.μ.
Για το λόγο τούτο το προγραμματισθέν για την ίδια ημέρα και ώρα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο ο κ. Δήμαρχος θα ήταν και εισηγητής σημαντικών θεμάτων αναβάλλεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που σας γνωστοποιήθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 5320/11-3-2011 πρόσκλησή μας, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-3-2011 και ώρα 18:30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ