Νέα – Ανακοινώσεις

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κομποστοποίησης

Μια νέα δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων προωθεί ο Δήμος Θηβαίων. Η οικιακή κομποστοποίηση είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων την οποία μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας στο χώρο του με βασική προϋπόθεση να διαθέτει ένα μικρό κήπο.
Οι κάτοικοι του Δήμου Θηβαίων καλούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα οργανικά υλικά μέσω της διαδικασίας αυτής μετατρέπονται σε χρήσιμο λίπασμα. Το όφελος θα είναι πολλαπλό. Λιγότερα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ αλλά και κάδοι σκουπιδιών που δεν μυρίζουν…..