Νέα – Ανακοινώσεις

Αιτήσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα δωρεάν λουτροθεραπείας

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα υλοποιήσει και φέτος το πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ» σε συνεργασία με Επιχειρήσεις Δήμων, οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού και διαθέτουν επαρκή ξενοδοχειακή υποδομή για την φιλοξενία των δικαιούχων του προγράμματος. Οι δικαιούχοι για το Δήμο Θηβαίων είναι 9 άτομα.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής :

Ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
Ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω πιστοποιημένα από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων
Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ
Τα άτομα όλων των παραπάνω κατηγοριών δεν πρέπει να έχουν λάβει μέρος την ίδια χρονική περίοδο λειτουργίας του προγράμματος σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα.

Από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων επιλέγονται κατά προτεραιότητα όσοι είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατοι, βάση του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι από την περιοχή του Δήμου Θηβαίων θα πρέπει να καταθέσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία ή στα ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων τα ακόλουθα:

Αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ
Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω
Ιατρική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του δικαιούχου και θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπείας.
Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου Καρδιολόγου στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα λουτροθεραπείας.

<…