Νέα – Ανακοινώσεις

Αιτήσεις στο Δήμο Θηβαίων για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης για ανασφάλιστους, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δικαιούχοι της περιοχής του Δήμου Θηβαίων να προσέλθουν στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, επί της οδού Κύπρου 3 στο Δημαρχείο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , για την υποβολή αίτησης.

Για πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2262350603-604

Οι κατηγορίες δικαιούχων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

…Περισσότερα