Νέα – Ανακοινώσεις

Αιτήσεις Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης για την υλοποίηση των Πράξεων Μέτρου 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση – χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 2.3 « ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ » του ΕΠΑΛ 2007- 2013, να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης – χρηματοδότησης για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικά σχέδια) που αφορούν επενδύσεις στην Μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων στις παρακάτω Δράσεις :
Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και μέχρι 500.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 €. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3 είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύ…